Voorwaarden verhuur van Solextours Zeeland


Reserveren/Annuleren reserveringen :

Bij slecht weer (regen) kan de reservering tot op de huurdag zelf kostenloos geannuleerd worden.

De reservering kan tot 4 weken voor de huurdatum kostenloos geannuleerd worden.

Bij annulering van de reservering tussen 4 en 2 weken voor de huurdatum wordt 25 % van het huurbedrag in rekening gebracht.
Bij Annulering van de reservering binnen 2 weken voor de huurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.


Wij verhuren geen solexen aan groepen van uitsluitend mannen !
Wel aan damesgroepen en gemengde groepen.


Gebruik van de Solex :

Artikel 1
Het rijden van een Solex is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar, die in het bezit zijn van een auto-rijbewijs of bromfietscertificaat.

Artikel 2
De huurder dient een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Artikel 3
De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde Solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. De huurder zal zich bij deelname aan het verkeer zich houden aan de geldende verkeersreglementen.
Met de Solex mag alleen over verharde paden gereden worden. Het is niet toegestaan om met de solex door de berm of kuilen te rijden.
Ook is het niet toegestaan om met de solex stoepranden of drempels mee op-en af te rijden.

Artikel 4
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan.

Artikel 5
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van vermissing of diefstal van de solex.
Bij vermissing of diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Solex. De huurkosten zijn daarbij niet inbegrepen.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde Solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden.
De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten voor herstel voor zijn rekening nemen.

Artikel 6
Het huren van de Solex geschiedt op eigen risico. Solextours Zeeland is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 7
Solextours Zeeland is niet aansprakelijk voor vuil of oliespatten op kleding en schoenen.

Artikel 8
Er mogen geen personen achterop de solex meerijden.